Skip to content

Everything flows, nothing remains

    PANTA RHEI sympozium – Fraktál.

    Fraktál – nekonečný geometrický tvar. Vizualizace objektu je výsledkem spojení programovacích algoritmů a počítačových dat z frézy HWT, kterou tvůrci účastnící se sympozia PANTA RHEI používali pro tvarování svých materiálů, od frézování dřeva po řezání plastů. Kdykoli umělec potřebuje vyřezat něco ze dřeva nebo plastu přes frézku, bude muset přidat 3D trajektorii do počítače. Tato data byla exportována v číselné podobě, smíchána a poté vložena do vzorců, které popisují geometrii fraktálního objektu.

    Vizualizace byla vytvořena pomocí programování WebGL. Objekt samotný je statický, je to kamera, která se v něm pohybuje pod různými úhly a rychlostí a ukazuje nejbližší a nejvzdálenější části.

    Zvukové efekty od NASA Space Sounds.

    Delší 8minutová verze vytvořená pro výstavu “Undercurrent” ve Zlíně, 2022, bez zvuku.