Skip to content

Perline lines

    Vizualizace perlinového šumu. Perlinův šum je matematický algoritmus pro generování procedurální textury pomocí pseudonáhodné metody. Používá se v počítačové grafice ke zvýšení realismu nebo grafické složitosti povrchu geometrických objektů. Může být také použit k vytváření kouře, mlhy atd.

    Program je vytvořen v programovacím jazyce Processing. Kliknutím na něj můžete přidat další body a čáry.

    Příklady Perlinova šumu: