Skip to content

Renesance

    Kruh je považován za ideální geometrické těleso a od doby Leonarda da Vinciho se stává základním tvarem umění a vědy. Projekt "Renesance" představuje webový program, kde matematický algoritmus kreslí kruhy různých poměrů a barev, a tím pádem postupně vzniká abstraktní obraz.

    Program je založen na Bézierových křivkách.

    Bézierova křivka je parametrická křivka používaná v počítačové grafice a souvisejících polích. Křivka, která souvisí s Bernsteinovým polynomem, je pojmenována po Pierru Bézierovi, který ji v 60. letech použil pro návrh křivek pro karoserie automobilů Renault.

    Skica je vytvořena pomocí JavaScriptu. Algoritmus bude kreslit křivky nekonečně, dokud neobnovíte stránku (F5), abyste mohli proces spustit znovu. Pokaždé se vzor liší.