Skip to content

Supernova

  Supernova – silný a zářící hvězdný výbuch. Je to největší exploze, jakou kdy lidé mohli vidět.

  Co způsobuje supernovu? Jeden typ supernovy je způsoben „posledním hurá“ umírající hmotné hvězdy. K tomu dojde, když hvězda s hmotností alespoň pětkrát větší než naše slunce, zhasne s fantastickým třeskem.

  Hvězda je v rovnováze mezi dvěma opačnými silami. Gravitace hvězdy se snaží vtlačit hvězdu do co nejmenšího, nejtěsnějšího míčku. Spalování jaderného paliva v jádru hvězdy však vytváří silný vnější tlak. Tento tlak směrem ven odolává stlačení gravitace dovnitř.

  Když hmotné hvězdě dojde palivo, ochladí se. To způsobí pokles tlaku. Gravitace vítězí a hvězda se náhle zhroutí. Představte si něco milionkrát většího, než je hmotnost Země, která se zhroutí za 15 sekund! Ke kolapsu dochází tak rychle, že vytváří obrovské rázové vlny, které způsobují explozi vnější části hvězdy!

  Obvykle zde zůstává velmi husté jádro spolu s expandujícím oblakem horkého plynu, kterému se říká mlhovina. Supernova hvězdy více než 10krát větší než naše slunce může zanechat nejhustší objekty ve vesmíru – černé díry.

  Toto je moje vizualizace výbuchu Supernovy. Moje imaginární hvězda. Pojmenování používané pro supernovy je velmi jednoduché a přímočaré. Název je obvykle tvořen kombinací předpony SN (supernova), roku objevu a jedno- nebo dvoupísmenného označení. Moje Supernova se jmenuje SN2017PM. SN – pro Supernovu, 2017 – rok, kdy jsem vytvořila tuto vizualizaci, a PM je zkratka pro jméno sira Patricka Moora, astronoma, který mě inspiroval ke studiu astronomie.

  Program byl vytvořen pomocí programování WebGL a platformy Shadertoy. Níže jsou k dispozici dvě verze programu (statická a explodující). Vizualizaci můžete pozastavit/přehrát, otáčet myší.