Skip to content

The first chaos

  Kosmický chaos – první chaos.

  Všechno, prostor, čas a hmota vznikly „velkým třeskem“, zhruba před 13,7 miliardami let. Vesmír byl zvláštní místo – tak mimozemské, jak jen mohlo být. Neexistovaly žádné planety, žádné hvězdy ani galaxie; existovaly pouze oceány elementárních částic. Celý vesmír byl navíc menší než atom a bylo v něm neuvěřitelné horko. Jak se začal rozšiřovat – a jak se rozšířil z tohoto bizarního, neočekávaného začátku, vyvinul se do vesmíru, který vidíme dnes.

  Podívejme se však na (téměř) samotný začátek. Od prvního Planckova času (10−44 sekund) se vesmír začal rozpínat a tím i ochlazovat. Vesmír byl prskající oceán kvarků, z nichž každý měl velké množství energie a pohyboval se obrovskou rychlostí. V důsledku toho nemohly existovat žádné atomy ani molekuly toho druhu, jaký známe dnes, protože jde o komplikované struktury, které nejsou schopny přežít velmi vysoké teploty; kvarky byly jednoduše příliš energetické, aby byly zachyceny v protonech nebo neutronech. Místo toho se mohly volně pohybovat v raném vesmíru, dokud se nesrazily se svými sousedy. Kvarky a antikvarky se neustále srážely a uvolňovaly obrovské množství energie a mizely v záblesku záření a radiace. Z této energie se rodily nové částice.

  Toto první zrození a smrt energie, radiace a částic je známé jako kosmický chaos. Předkládaný projekt je mým pokusem vizualizovat tento okamžik minulosti. Chaotický, téměř nekonečně malý vesmír (menší než atom), malý zlomek sekundy po Velkém třesku. Jasné čáry představují částice s krátkou životností, které jsou neustále vytvářeny a ničeny při vzájemném srážení.

  Program byl vytvořen pomocí JavaScriptu a vizualizuje tento chaotický vesmír s jeho prvními částicemi. Explozi můžete zahájit kliknutím myši na obrazovku. Dalším kliknutím program restartujete.

  Vysvětlení a inspirace pochází z knihy Briana Maye, Patricka Moora a Chrise Lintotta: “Bang! The complete history of the Universe”. Děkuji vám, pánové.

  Načtení programu může chvíli trvat, takže buďte trpěliví.

  See the Pen First chaos by Antrague (@antrague) on CodePen.