Skip to content

To the elements it came from

  To the elements it came from
  Everything will return.
  Our bodies to earth,
  Our blood to water,
  Heat to fire,
  Breath to air.
  They were well born, they will be well entomb’d!
  But mind?…

  From ‘Empedocles on Aetna’. By Matthew Arnold (1822–1888)

  Část mého diplomového projektu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

  Jako nadšenec starověké řecké filozofie jsem vždy obdivovala její provázanost se světem přesné vědy. Mnoho z těchto teorií lze interpretovat tak, aby popisovaly i nejnovější vědecký výzkum. Podle mého názoru jeden z nejinspirativnějších filozofických konceptů patří předsookratickému řeckému filozofovi Empedoklovi.

  Nejen filozof, ale také básník, lékař, prorok a řečník – Empedocles se pokusil spojit všechny znalosti, které měl, včetně astronomie, ontogeneze, sociologie, antropologie a náboženství, do jedné doktríny. Většina jeho výzkumů je shrnuta do dvou básní: „On Nature“ a „Purifications“.

  Podle jeho názoru neexistuje zrození a smrt, začátek a konec; sám život je uzavřen ve věčnosti. Každá hmota je výsledkem směsi čtyř základních prvků: země, vzduchu, ohně a vody. Když se tyto prvky spojí dohromady, vznikne svět, který známe se vším živým; oddělení prvků vede ke zničení a rozkladu. Tento cyklus se opakuje pod vlivem dvou hlavních sil: Lásky a Sváru. Láska symbolizuje přitažlivost, gravitace, kondenzaci; svár je odpor, odmítnutí a úpadek. Jinými slovy, tyto dvě síly jsou diametrálně odlišné koncepty, ale pouze v jejich spolupráci může existovat vesmír.

  Empedokles napsal, že ve fázi, kdy láska zvítězila nad všemi živly, bylo vše sjednoceno do sféry / kruhu – dokonalé harmonické figury, kde jsou všechny prvky prezentovány jako jeden. Zásah sváru přinesl narušení a vedl k úplnému oddělení živlů. Přesto ani ideální jednota, ani úplný chaos nemohou dát vznik životu, život je odsouzen trpět v nekonečném konfliktu těchto protichůdných sil.

  Příklad „ rozrušeného vzduchu“ (Spuštění programu může chvíli trvat, buďte trpěliví):

  Aplikace této filozofie na softwarový kód může nabídnout nový přístup k jejímu chápání a vzájemnému vztahu se světem moderních technologií. Původní myšlenka je soustředěna kolem kruhu / sféry, jako výchozího bodu programu. Sféra začíná svůj vývoj – roste a rozšiřuje se. Jakmile je pohyb diváka detekován pohybovým detekčním zařízením, koule se začne rozpadat a mění se z jasného tvaru v chaotickou hmotu. Integrace člověka je tedy věčným odporem dvou základních sil.

  Jakmile je programem detekován pohyb diváka (v tomto případě pohyb myši) – sféra se začne rozpadat a z přesné jasné figury se stane chaotická masa.

  Program je vytvořen v programovacím jazyce Processing. Změnu vyvoláte pohybem myši po obrazovce. Program se sám restartuje po několika sekundách, nebo jej můžete restartovat kliknutím na obrazovku.

  Příklad „kruhu slunce/ohně“:

  Další příklad „rozrušeného vzduchu“: