Skip to content

Vířící částice

    Malý experiment s javaScriptem. Inspirováno fyzikou, elementárními částicemi a gravitací. Klikněte na částice a pohybem myši s nimi interagujte.

    See the Pen Swirling by Antrague (@antrague) on CodePen.