Skip to content

Winds of change

  Program maluje vítr v reálném čase. Pokračování projektu „See the wind“. Širší verze mapuje různé regiony světa, zatímco ta předchozí se zaměřila pouze na jedno město – maďarský Cered. Program je napsán pomocí p5.js (knihovna JavaScript) pro Processing a funguje prostřednictvím portálu OpenPocessing. Zdrojový kód můžete vidět výše kliknutím na symbol </> v okně programu.

  Program byl vytvořen v několika krocích. Na začátku se kreslí pole 3500 teček, které jsou statické. Později tyto tečky ožijí a vytvoří vzory větrných proudů. Také pokud nefouká vítr, tečky zůstanou nehybné.

  Wind of change starting point

  Potom je navázáno spojení s meteorologickým portálem openweathermap.org (předem je nutná registrace) – pro získání reálných dat o počasí z celého světa: Zlín, Bengalúr, Nairobi, Tokio, Sydney, Pretoria, Mendoza, Reykjavík, Londýn, Vídeň, Ženeva, Bratislava, Juneau, Berlín, Brest, Varšava, Kyjev, Gíza a Minsk. Program vybere jedno z měst a stáhne místní údaje o počasí. Kliknutím na obrazovku můžete náhodně přepínat mezi různými městy.

  Pracujeme s několika údaji: rychlost větru, stupeň, poryvy větru, teplota a vlhkost. Všechny tyto informace ovlivňují způsob, jakým statické tečky ožívají a tvoří zvláštní originální větrné mapy. Číselná data jsou vložena do vzorce, který určuje pohyb čar a vytváří digitální obraz. Pokud není vítr – tečky se nepohnou. Pokud je vítr příliš silný a rychlý – mapa bude chaotická. Ovlivněné jsou i barvy, silnější poryvy větru zbělají.

  Další příklady s zachycenými větrnými mapami světa: